Khafji 2017/2018 Technical Groups
Electrical Mechanical PipeFitting Instru. Welding Operations
Elec-5 Mech-3 Pipe.6 Inst. A Group 2 Ops.T
Elec.L Mech-4 Pipe.Q Inst. B Weld.D Ops.U
Elec.M Mech.I Pipe.R Inst. C Weld.E  
Elec.N Mech.J Pipe.S Inst.1 Weld.F  
Elec.O Mech.K     Weld.G  
Elec.P Mech.V     Weld.H  
Dammam 2017/2018 Academic Groups
17 18 19  20  21  22
 23  
Khafji July 2018 groups
A B C D E F
G          
Khafji 2017 / 2018 Academic Groups
Instructors K1 K2 K3 K4 K5
K6 K7 K8 K9 K10 K11
K12 K13 K14 K15 K16 K17
K18 K19 K20 K21 K22

Back